Smluvní podmínky

 

Ceny :

Všechny ceny zboží i dopravného v našem internetovém obchodě jsou uvedeny včetně DPH. Zboží je prodáváno za cenu platnou v okamžiku objednání.

 

Objednání :

Zákazník musí během objednání uvést úplnou platnou adresu, další kontaktní údaje (email, telefon) a zvolit způsob platby. Potvrzením objednávky se zákazník zavazuje k odebrání zvoleného zboží a k uhrazení příslušné částky. Zákazník má právo stornovat nevyřízenou objednávku telefonicky nebo formou e-mailu.

 

Platba :

Nakupující má možnost volit mezi platbou bankovním převodem, platbou poštovní poukázkou (složenkou) nebo platbou v hotovosti při osobním převzetí zboží.
Při volbě platby převodem bude zboží expedováno po připsání požadované částky na náš účet. V případě platby převodem musí být platba uhrazena do 30 dnů od vzniku objednávky, v opačném případě bude objednávka stornována.
 

Ceny dopravného a poštovného : dle aktuálního sazebníku České pošty a hmotnosti zásilky.

 

Vyřízení objednávky :

Při standardním průběhu vyřízení objednávky probíha komunikace mezi prodávajícím a kupujícím prostřednictvím emailů. Prodávající odesílá tyto emaily:

  • kopii objednávky a v případě hrazení objednávky převodem i informace potřebné pro provedení platby

Kupující při standardním průběhu vyřízení není nucen reagovat na žádné emaily.

 

Expediční lhůta :

V převážné většině případů je zboží odesláno během 5 pracovních dnů. V případě, že zjistíme, že některý z objednaných titulů je náhle rozebrán, bude zákazník kontaktován a jsou mu nabídnuty další možnosti postupu (storno a vrácení peněz, změna objednávky, prodloužení expediční lhůty).
Při platbě převodem začíná běžet expediční lhůta v okamžiku připsání částky na náš účet.
Prodejce se zavazuje expedovat zboží v nejkratší možné době.
Doručovací doba je specifikována v dodacích podmínkách.

 

Vrácení přeplatku :

Zaplacená částka u stornované objednávky (případně přeplatek u nekompletně vyřízené objednávky) je vrácena do 5 pracovních dnů
bankovním převodem zpět na účet, z kterého byla placena, pokud se se zákazníkem nedohodne jinak.

 

Forma zásilky :

Zboží je odesláno zákazníkovi v neporušeném obalu, který je uzpůsoben charakteru zboží a zabraňuje jeho poškození. V zásilce je přiložena faktura plnící funkci reklamačního a daňového dokladu.

 

Převzetí zboží :

Zákazník je povinen zkontrolovat neporušenost obalu. Pokud převezme zjevně poškozenou zásilku, musí uplatňovat případnou reklamaci na přepravci.

 

Vrácení zboží :

Na základě zákona č. 367/2000 Sb. má zákazník právo na odstoupení od kupní smlouvy bez udání důvodu do 14 dnů od převzetí zboží. Zboží nesmí vykazovat známky použití, nesmí být jakkoli poškozeno, musí být vráceno včetně faktury nebo její kopie.
Zboží lze vrátit osobně nebo poslat řádně zabaleno doporučenou zásilkou (nezasílejte prosím vrácené zboží na dobírku, zásilky, které nám zákazníci pošlou na dobírku, nebudou převzaty). Do doporučené zásilky vložte zboží, daňový doklad, informaci zda vracíte nebo reklamujete a číslo účtu, na který máme poslat částku za vrácené zboží.
Vrácené zboží s doklady musí být odesláno zpět (nebo alespoň odstoupení od smlouvy musí být písemně nahlášeno) nejpozději 14. den od dne převzetí. Zboží odeslané na adresu prodávajícího v rámci odstoupení od smlouvy bude překontrolováno a následně bude vyplacena fakturovaná částka na číslo bankovního účtu uvedené zákazníkem v reklamační zásilce.

 

Záruka a reklamace :

Záruka na zboží zakoupené v internetovém obchodě Bibliofil.webnode.cz se řídí platnými zákony. Zákazník má právo podle paragrafu §616 občanského zákoníku na bezplatnou a bezodkladnou nápravu pokud je zboží v rozporu s kupní smlouvou (zboží neodpovídá fakturovaným nebo objednaným položkám) do 6 měsíců od převzetí zboží. Standardní záruční doba je 24 měsíců a záruční lhůta začíná běžet v okamžiku převzetí zboží. Záruka se vztahuje na všechny vady omezující možnost řádného použití zboží. Záruka se ale nevztahuje na opotřebování běžným užíváním.
Reklamace se oznamuje některým z následujících způsobů:
a) e-mailem na adresu: biblio-fil@seznam.cz

b) telefonicky na číslo: 603869274

c) doporučeným dopisem na adresu Rudolf Špaček, Adámkova 943, 539 01 Hlinsko

Oznámení reklamace musí obsahovat popis závad a číslo objednávky nebo faktury a emailový nebo telefonní kontakt.
Prodávající do 5 pracovních dní rozhodne o reklamaci a vyrozumí kupujícího emailem nebo telefonicky.
Vyřízení reklamace proběhne bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se zúčastněné strany nedohodnou jinak.
V případě oprávněné reklamace nahradíme zákazníkovi náklady na poštovné vzniklé zasláním reklamovaného zboží zpět prodejci. Náhrada poštovného bude zákazníkovi převedena na bankovní účet společně s částkou za reklamované zboží.

 

Dodací podmínky

Dodací doba :

V převážné většině případů je zboží odesláno během 5 pracovních dnů.
Dopravce dodá zásilku adresátovi ve lhůtě určené jeho obchodními podmínkami. V současnosti využíváme služeb České pošty.

Ceny dopravného : dle aktuálního ceníku České pošty

Způsob dopravy :

Česká pošta - doporučená zásilka nebo doporučený balíček
Pohyb balíku lze sledovat na webu České pošty.

V případě nezastižení adresáta informuje Česká pošta adresáta o uložení zásilky na příslušné poště.

Přepravní společnost :    Česká pošta a.s.

Způsob platby :

Poštovní poukázkou - ihned po doručení objednávky přiloženou poštovní poukázkou (kterou přikládáme k zásilce jako projev vzájemné důvěry mezi prodejcem a zákazníkem).

Bankovním převodem - převedením účtované částky na náš účet č. 205786131/0600

Hotově -  při osobním převzetí zboží

 

Zasílání do zahraničí : praktikujeme po předchozí telefonické dohodě

 

Ochrana osobních údajů :

Vaše osobní údaje pokládáme za důvěrné a zavazujeme se, že nebudou zneužity, zveřejněny ani poskytnuty třetí osobě.
Potvrzením objednávky dává kupující souhlas ke shromažďování a zpracování osobních údajů (adresa, telefonický a emailový kontakt). Shromažďování a zpracovávání osobních údajů provádíme v souladu se zákonem 101/200 Sb. o ochraně informací.

 

Vaše případné dotazy rádi zodpovíme emailem nebo telefonicky.

 

Reklamační řád a obchodní podmínky jsou v platnosti od 1.4.2012.  Změny jsou vyhrazeny.