Život a hořké umučení Pána našeho Ježíše Krista 2. díl

Život a hořké umučení Pána našeho  Ježíše Krista 2. díl
Kód produktu: AD35
Vaše cena: 290,00 Kč

Druhý díl světoznámého díla křesťanské vizionářky A. K. Emmerichové, zobrazující barvitý počátek veřejného Ježíšova života, mysteriózní činnost Janovu, který křtem a neohroženým učením připravuje široké vrstvy lidu na příchod skutečného Mesiáše. Je zde velmi živě vykreslena Ježíšova příprava na poušti, svatba v Káni, nesnadné počátky učitelského působení i setkání se Samaritánkou u Jakubova pramene. Skrze detailní popis každodenních událostí, jak je Emmerichová vnímala a Brentano zapsal, je dílo velmi čtivé a přibližuje čtenáři osobnost Ježíše Krista v úloze učitele i obětníka, Spasitele lidského rodu.    

Popis: 1x kniha, váz., 323 stran, 15 x 21 cm, česky